Archiwum Light

KUS_MASTER_LUBLIN

Autorem prezentowanych grafik, ilustrujących z lekkim przymrużeniem oka i wielkim poczuciem humoru działalność Archiwum i archiwistów, jest JÓZEF KUS – wieloletni pracownik lubelskiego Archiwum, kustosz i Kierownik Oddziału Informacji Archiwalnej. Jest on człowiekiem wielu talentów i pasji, badaczem i miłośnikiem historii swego rodzinnego miasta – Jarosławia, skarbnicą wiedzy o zasobie naszego Archiwum, jak również fotografem niezwykłych ujęć „Koziego Grodu”. Jego grafiki publikowane są w biuletynie archiwalnym “APLA”. Mąż, ojciec oraz popołudniowy dziadziuś ukochanego wnuka, z którym odbywa spacery po Lublinie, najchętniej „Kałużowym Szlakiem”…

Rysunki pogrupowane są w 10 kategorii mających odzwierciedlenie w zadaniach i działalności Archiwum Państwowego w Lublinie:

  1. GROMADZENIE: Państwowy zasób archiwalny
  2. GROMADZENIE: Niepaństwowy zasób archiwalny
  3. PRZECHOWYWANIE
  4. OPRACOWYWANIE
  5. ZABEZPIECZANIE: Pracownia konserwacji
  6. ZABEZPIECZANIE: Pracownia digitalizacji
  7. UDOSTĘPNIANIE bezpośrednie
  8. UDOSTĘPNIANIE pośrednie
  9. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOW0-BADAWCZA I EDUKACYJNO-POPULARYZATORSKA
  10. PRZECHOWALNICTWO DOKUMENTACJI OSOBOWO-PŁACOWEJ

 

Otwarcie wystawy podczas Dnia Otwartego 7 czerwca 2013 r. Wystawa była także dostępna dla osób odwiedzających Archiwum podczas Nocy Kultury, 8/9 czerwca 2013 r.