PRZECHOWYWANIE

Po przejęciu materiałów do zasobu Archiwum umieszcza się je w klimatyzowanych pomieszczeniach magazynowych. Instalowane w lubelskim Archiwum regały kompaktowe zapewniają maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Obecnie wynosi ona 2732,31 m2. W celu dodatkowej ochrony akt przed uszkodzeniem i czynnikami zewnętrznymi umieszcza się je w pudłach archiwalnych dostosowanych do rodzaju dokumentów. Przy przechowywaniu istotne jest zapewnienie prawidłowych warunków klimatycznych, na które składają się m.in.:
– temperatura 16-18°C (przy wahaniach dobowych 1°C);
– wilgotność względna 40-50% RH (przy wahaniach dobowych 3% RH).
Codzienna, systematyczna kontrola stanu pomieszczeń magazynowych oraz warunków klimatycznych ma na celu zapewnienie jak najlepszych warunków przechowywania archiwaliów.