UDOSTĘPNIANIE bezpośrednie

Archiwalia przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, jak również w Oddziałach Zamiejscowych w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim, są udostępniane w pracowniach naukowych. Każdy kto chce skorzystać z naszego zasobu dostaje bezpłatny dostęp do interesujących go akt po złożeniu zgłoszenia na korzystanie z zasobu archiwalnego. Użytkownik w pracowni naukowej samodzielnie korzysta z dostępnych pomocy archiwalnych, także poprzez portal szukajwarchiwach.pl stanowiący interfejs Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Po zamówieniu i otrzymaniu interesujących go akt prowadzi w nich kwerendę poszukiwanych przez siebie informacji. W przypadku zamówienia akt, które są zmikrofilmowane lub też zdigitalizowane, otrzymuje do przeglądania akta w postaci skanów lub mikrofilmów. Akta z zasobu mogą być wypożyczone na zewnątrz wyłącznie na potrzeby sądów i prokuratur. Natomiast, na pisemną prośbę klienta, na zewnątrz wypożyczane są mikrofilmy do wybranego przez siebie Archiwum Państwowego na terenie kraju.