ZABEZPIECZANIE: Pracownia digitalizacji

Zabezpieczaniu archiwaliów służy między innymi sporządzanie ich kopii, dzięki czemu oryginały nie są narażone na uszkodzenia podczas korzystania. Najstarszą technologią zabezpieczania jest mikrofilmowanie. Współcześnie podstawowe znaczenie ma sporządzanie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych, czyli ich digitalizacja. Pozwala ona nie tylko chronić dokumentację, ale jednocześnie, dzięki portalowi szukajwarchiwach.pl, bezpłatnie udostępniać ją w Internecie. W ten sposób Archiwum wpisuje się w upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, mającego istotne znaczenie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Lubelskie Archiwum jest jednym z liderów digitalizacji archiwaliów w Polsce. W znacznej mierze osiągnięto to dzięki dwukrotnemu dofinansowaniu ze środków Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+. Środki te pozwoliły na zakup nowoczesnych skanerów książkowych oraz urządzeń sieciowych typu NAS (sieciowa pamięć masowa) o łącznej pojemności 216 TB. W serwisie szukajwarchiwach.pl udostępniono już kilkaset tys. skanów, m.in. z akt stanu cywilnego różnych wyznań oraz akta jednego z najcenniejszych zespołów archiwalnych –  Trybunału Koronnego Lubelskiego.