ZABEZPIECZANIE: Pracownia konserwacji

Archiwalia pod wpływem niekorzystnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych ulegają zniszczeniu, zwłaszcza pod wpływem światła, wilgoci, temperatury, składu chemicznego atramentu, działań owadów czy też gryzoni. Pracownia konserwatorska, wyposażona w nowoczesny sprzęt, umożliwia przeprowadzanie specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, mających na celu powstrzymanie dalszej destrukcji dokumentu. Efektem procesu konserwatorskiego jest przywrócenie archiwaliom walorów użytkowych i estetycznych. Równie istotnym działaniem zabezpieczającym archiwalia jest codzienna ich profilaktyka stosowana w Archiwum, na którą składa się m.in.: odkurzanie i dezynfekcja akt za pomocą specjalistycznej komory gazowej oraz wykonywanie nowych opraw i obwolut. Stosowanie zabiegów profilaktycznych ma na celu ograniczenie wpływu szkodliwych czynników na trwałość archiwaliów.