Brutalizacja języka, nadużywanie wulgaryzmów i uciekanie się do przemocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych nie są niestety wynalazkiem współczesnych czasów, czego dowodzi wpis do ksiąg miasta Tyszowiec z roku 1777. Zaiste, historii tej nie powstydziłby się sam Mistrz Pasikowski 🙂

[quote]No. 117.
Przyszedłszy do Akt Mieyskich Tyszowieckich Urzędowych y Radeckich y Osobiscie Stanowszy Manifestuiąc na Uczciwego Szymona Sędeckiego Mieszczanina Tyszowieckiego, a Zięcia swego, ktory Dnia Piątkowego ze Zone Swoią zniewazał y k…ą [zainteresowanych odsyłamy do prezentowanego skanu oryginału] pokilkanascie razy nazywał. Słysząc to, Marcin Burzynski iako Ociec uiął się za Corką swoią y perswadował mu aby nieczynił tych hałasow y publikacyi Zonie swojej, mowiąc ze Ja ci dał Panne a Szymon Sędecki wyrwałszy kuł z płota gonił za Oycom y chciał go kołem bic, tylko ze insze niedali na co się Manifestuie.[/quote]

57/0, Akta miasta Tyszowiec, sygn. 7, str. 85

MK/RK

This article has 1 comment

  1. jezuicka13

    …a dokładniej z 1776. Jest to ostatni wpis z 1776 roku, po nim są wpisy z roku kolejnego.