Cadykowe cuda w wersji dla dorosłych!

Tygodnik “Jutro Polski”, 10 lutego 1928, ostatnia strona, rubryka “Kącik wolnej myśli”.
Fotomontaż własny APL.

469, Sąd Okręgowy w Lublinie 1918-1939, Wydział Karny, sygn. 6386, str. 46 (fragment)

MK