"Hippies" w Polsce łatwo nie mieli…

Wyjątkowo – chociaż i takie akta chcielibyśmy pokazywać częściej, jako ciekawostki – więcej dzisiaj do poczytania, niż oglądania, ale wciąż nie mniej ciekawie.

Okólnik  Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej w sprawie zasad postępowania MO przed i w czasie zgromadzeń organizowanych przez hippies (albo, mówiąc prościej – w sprawie zasad postępowania milicjantów z hipisami) z 1973 roku, kiedy miał miejsce największy przyrost członków tej subkultury. Co ciekawe, napisany przez Komendanta Głównego! Czyżby spotkał jakiegoś agresywnego hipisa w ciemnej uliczce?

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, sygn. 3001, str. 8-13

MK

Skip to content