Liga rządzi, Liga radzi, Liga was na traktor wsadzi!

Jaka w kobiecie drzemie siła
Polska Ludowa dawno odkryła.
Zwołano wielkie akademie,
Dano do ręki
RÓWNOUPRAWNIENIE.
I nie ma żadnej w tym przekory,
Kazano wsiadać na traktory!
Dano do ręki kielnię i cegły,
By w budownictwie mężczyzn ubiegły.
Więc zakasały swoje spódnice
W wytrwałej pracy przodownice.
Jedna przez drugą ciężar dźwiga,
By w dumę rosła Kobiet Liga!
Tak krajem wstrząsnął żeński aktyw –
Do dziś zbierają o tym fakty.
więc nie próbuj drogi panie
Zapomnieć o goździku czy tulipanie…
.
– ZMJ
.
A o tym jak postrzegano kobietę – jej rolę w społeczeństwie i drzemiący w niej potencjał – najlepiej oddaje Uchwała Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Białej Podlaskiej z 1950 r.
.
1269/0, Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białej Podlaskiej, sygn. 53, str. 78-85 (fragmenty)
ZJ
Skip to content