List od Przyjaciółki

Dziś w nasze ręce trafiła korespondencja, która wymagała uzyskania porady lekarza lub farmaceuty. Lekarz, w myśl zasady primum non nocere, orzekł, że ODMĘ należy leczyć, a nie ją sobie robić. Prosimy zatem Ob. Baranowską, by więcej nie robiła sobie odmy, a z pewnością stan jej zdrowia ulegnie poprawie.

Pozdrawiamy!

list do Przyjaciółki
1266/0, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn. 3880
ZJ