Media o nas: archiwum szerzej nieznane

Bardzo nieliczna jest grupa inteligentów i naukowców w Lublinie, którzy o istnieniu archiwum lubelskiego wiedzą i z jego zasobów korzystają.
Dla szerszych warstw inteligencji, już nie mówiąc o szerokim ogóle społeczeństwa lubelskiego, instytucja ta, której nagromadzone, bezcenne materjały tworzą karty historji narodowej, w najdokładniejszem tego słowa znaczeniu, pozostaje nieznaną, obcą, tajemniczą.

Tak o lubelskim Archiwum pisała 7 listopada 1929 r. ?Ziemia Lubelska?.

403/0 Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939[1940-1944] Wydział Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 2984

RK