Obywatelu! Pracuj i nie baw się w pisaninę!

Jak to obywatel niezorientowany w swojej sytuacji zawodowej rozdrażnił kierownika Referatu Przemysłu Starostwa Powiatowego we Włodawie pisząc do niego podanie.

skan odpowiedzi Starosty

36/79, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy we Włodawie, sygn. 4415, (1952 rok)

ŻW

Skip to content