Opłatek dla i od garncarzy

Archiwum to nie tylko papier, tektura, pergamin i skóra. Zaskakują nas często takie obiekty, materiały nietypowe, kurioza archiwalne, które znajdujemy pomiędzy kartami zapisanymi historią. Dziś okolicznościowo – w aktach cechu garncarzy znalezione, z czasów przedwojennych jeszcze. Brak informacji kto z dobrym słowem i życzeniami nadesłał, ale dzielimy nim się dalej z Wami.

 

65/4, Cech garncarzy w Lublinie, sygn. 10

MK

Skip to content