Pałka – pół wieku za pasem… z okładem!

Dziś mija 55. rocznica wprowadzenia pałki gumowej do użytku służbowego w Milicji Obywatelskiej. Zgodnie z prezentowanym zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 24 marca 1956 r., miała być przydzielana umundurowanym milicjantom, noszona w torbie polowej i używana tylko w celu przywrócenia ładu i porządku, zwłaszcza wobec czynnej napaści na obywatela oraz stawiania czynnego oporu (“szarpania i tym podobnych czynności”) lub napaści na funkcjonariusza MO. Milicjant miał się starać zadawać ciosy tylko w mięśnie rąk, ramion, karku i nóg, z wyjątkiem tych należących do kobiet, starców, ułomnych i dzieci…

735, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (Urząd Spraw Wewnętrznych), sygn. 3031, str. 94-96

RK