Poszukiwacze zaginionej stonki

Pamiętacie, ewentualnie słyszeliście o czasach, gdy wszelkimi sposobami próbowano nam wpoić, że stonka ziemniaczana to imperialistyczny desant, wrogi najazd na nasze polskie plony…
Dzisiaj raport z poszukiwań tejże stonki, niestety tym razem nic się nie znalazło, chociaż może na szczęście.
Widać jednak, że temat stonki produkował nowe miejsca pracy – np.:  “gminny kontroler stonki”.

810, Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lublinie, sygn. 689, brak paginacji

MK

Skip to content