Sajgonki 3,50

No, i wszystko jasne! 🙂

Szczerze mówiąc, nawet nie mamy 100% pewności, czy tekst jest obrócony w dobrą stronę.

Akta w sprawie Stefana Dobruchowskiego – spadek po Karolinie z Lemańskich primo voto Saładykowskiej, secundo voto Dobruchowskiej.
Odpis wyroku Sądu Okręgowego w Charbinie w sprawie o przyznanie opieki, w języku chińskim z tłumaczeniem na język rosyjski (Chiny, 1929 r.).

496, Spuścizna Stanisława Kalinowskiego (1888-1954), adwokata w Lublinie, sygn. 129, brak paginacji

MK

Skip to content