Serdeczne życzenia, Towarzyszu!

Najlepsze życzenia na nadchodzący 1976 rok od UMCS prosto na ręce Leonida Breżniewa! (w aktach także drugi, identyczny list do Towarzysza Gierka). W skrócie: podziękowania za osobisty wkład w dzieło utrwalania pokoju między narodami i wyrazy wdzięczności wobec komunistów radzieckich… Cóż, takie były czasy!

1266, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie, sygn. 3243

MK

Skip to content