Jak Kościół Rzymski polszczyznę splugawił

Jak Kościół Rzymski polszczyznę splugawił

Język nasz polski tak zaśmiecony tyloma brzydkimi wyrazami. I tyle nieprzyzwoitych kawałów. Wszędzie, od inteligencji do prostaków się słyszy k...., ch.. i p.... Załamują ręce etycy, załamują ręce językoznawcy. I…