Walka klas w Szkole Podstawowej Nr 4

11 października 1950 r. zebrała się Narada Wytwórcza przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Lublinie.  W liczbie 15 osób z ciała pedagogicznego.

Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, ze ktoś musi zacząć pierwszy. To zaczęła koleżanka Zduńczuk.  Zagaiła. I omówiła zadania Narady Wytwórczej: “osiągnięcie tego, co od nas wymaga życie i Polska Ludowa”, “walka o wyniki wychowania i nauczania” oraz – uwaga! – “walka klas na terenie szkoły”. Narada zajęła się też pogłębianiem przyjaźni polsko-radzieckiej poprzez zorganizowanie marszów jesiennych. Marsze z pewnością przydały się uczniom, bo “z powodu braku sali gimnastycznej i przyrządów do gimnastyki” przy szkole nie było SKS (Szkolnego Klubu Sportowego). Choć w tej sytuacji lepsze pewnie byłyby marszobiegi. A nawet jesienny półmaraton. Jak pogłębiać to pogłębiać. Należy wziąć sie do pracy i budować. Organizować.

Nie wiemy, jak skończyła się walka klas. Czy była krwawa i ile zanotowano ofiar. I czy zwyciężyła 4c czy 5a. Narada Wytwórcza niestety nie odnotowała wyniku ani w tym ani w kolejnych protokołach. Ale sam protokół radzimy przeczytać. Interesująca lektura.

Wpletliśmy do tego postu kilka cytatów filmowych. Z filmu szczególnego. Kultowego. Z “Rejsu”. Jakoś tak nam pasowały. I dlatego na koniec jeszcze jeden. Niech pozostanie przestrogą, wskazówką, dyrektywą i przesłaniem. “Każdy może prawda krytykować, a mam wrażenie, ze dopuszczanie do krytyki panie to nikomu… Mmmm… Tak nie… Nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, ze ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić zeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Tych naszych prawda punktów, które stworzymy”.

RK

Skip to content