Z osobistą dedykacją generała Sikorskiego…

Dziś kolejna lekcja historii i coś dla bibliofilów – książka Władysława Sikorskiego Le probleme de la paix : le jeu des forces politiques en Europe Orientale et l’alliance franco-polonaise z dedykacją Autora dla Maurycego Zamoyskiego.

Hrabia Maurycy Klemens Zamoyski (1871-1939), XV ordynat na Zamościu, był wybitnym politykiem i dyplomatą, ambasadorem RP w Paryżu (1919-1924), ministrem spraw zagranicznych (1924), wiceprezesem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. W 1922 r. był kandydatem prawicy na Prezydenta RP, przegrywając ostatnią turę głosowania w Zgromadzeniu Narodowym z Gabrielem Narutowiczem stosunkiem głosów 227:289. Jego wnuk, Marcin Zamoyski, od wielu lat jest prezydentem Zamościa.

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Lublinie, sygn. 1403

MK