Zadowolony sołtys Niebrzegowa

„Pieczęć jest znakiem i świadectwem wiarygodności zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Pieczęć gwarantuje autentyczność sporządzonych przez wyżej wymienione podmioty pism i oficjalnych dokumentów”

– te słowa możemy przeczytać na stronie Mennicy Polskiej, która wytwarza urzędowe i okolicznościowe pieczęcie.

im00001im00003

W swej pracy archiwista codziennie spotyka się z rozmaitymi znakami pieczętnymi, ten jednak, pomijając fakt, że spotkany po raz pierwszy, to jeszcze wzbudził w nas lekką zazdrość. Chcielibyśmy choć raz zobaczyć na własnym piśmie taką pieczątkę „ZADOWOLONY” 😉

1025/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Puławach, lp. 115.

MK