Panie Premierze, jak żyć?

Na najważniejsze pytanie jesieni odpowiadamy: na kwiatach utrzymywać się. Wprawdzie stopa będzie niżej niż przy bujaniu w obłokach, ale i tak na ziemię można nie schodzić. A że się da, pokazuje przykład Pani Stefanii. I tylko kwiaty sztuczne…

22/0 Akta miasta Lublina. Księgi meldunkowe mieszkańców miasta Lublina [1873] 1930-1950 [1960], sygn. 278

RK

1 thought on “Panie Premierze, jak żyć?

Comments are closed.