Zawody, których już nie ma

Domowe książki meldunkowe z Lublina po raz kolejny stały się dla nas źródłem wiedzy o dawnych zawodach, które odeszły w zapomnienie. Dziś – “ciemna sierota” z książki z 1950 r.

22/0 Akta miasta Lublina. Księgi meldunkowe mieszkańców miasta Lublina [1873] 1930-1950 [1960], sygn. 253

RK

Skip to content