W 1934 roku do biur turystycznych masowo wpływały podania od Żydów, którzy na własne oczy chcieli zobaczyć kraj Hitlera… Artykuł z “Głosu Lubelskiego” z 31 maja 1934 r.

469/0 Sąd Okręgowy w Lublinie [1915]1918-1944[1976]. Sąd Grodzki w Lublinie, Oddział Karny, sygn. 77

RK